Організатор

Товариство з обмеженою

відповідальністю «РЕ-ФО»,

(Ідентифікаційний код 30070810)

яке зареєстровано відповідно до

законодавства України

і знаходиться за адресою:

Україна, м. Київ, вулиця Дегтярівська, 48.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ

подарункового сертифікату номіналом «20 000 грн. на літній

відпочинок»

під час проведення заходу в ТРЦ «DEPO’t center» м. Черкаси

18.06.2017 До дня народження ТРЦ

(далі – «Розіграш призу»)

1. Замовник, організатор і виконавець РОЗІГРАШУ призу

1.1. Замовником РОЗІГРАШУ призу є Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕ-ФО»,

(Ідентифікаційний код 30070810) яке зареєстровано відповідно до законодавства України і

знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Дегтярівська, 48. (далі – «Замовник»).

1.2. Організатором РОЗІГРАШУ призу є Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕ-ФО»,

(Ідентифікаційний код 30070810) яке зареєстровано відповідно до законодавства України і

знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Дегтярівська, 48. (далі – «Організатор»).

1.3.Розіграш проводиться з метою формування у споживачів інтересу та споживчого попиту до

ТРЦ «DEPO’t center» м. Черкаси..

2. Учасники Розіграшу призу

2.1. Учасником Розіграшу призу може бути будь-який громадянин України, якому на момент

проведення Розіграшу призу вже виповнилось 18 (вісімнадцять) років, та який ретельно виконав

всі дії, необхідні для участі в Розіграші призу, зазначені в пункті 5 цих Правил (далі – «Учасник»

або «Учасники»).

2.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Розіграшах:

2.2.1.працівники та представники Замовника Розіграшу призу, Організатора Розіграшу призу, та

будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Розіграшу призу;

2.2.2.чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 2.2.1 п.2.2 цих Правил, а також їхні

найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба);

2.2.3.особи, яким на момент проведення Розіграшу призу не виповнилось 18 років;

2.2.4.особи, що не є громадянами України;

2.2.5.особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.

3. Тривалість Розіграшу призу та місце його проведення

3.1. Розіграш проводиться 18.06.2017 о 18:00.

3.2. Розіграш призу за допомогою лототрону;

3.3. Порядок і строк реєстрації учасників Розіграшу призу визначений у розділі 5 цих Правил.

3.4. Термін проведення Розіграшу призу та місце їх проведення може бути змінено Організатором

за його власним рішенням самостійно або у зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути

передбачені Організатором.

4. Призовий фонд Розіграшу призу

4.1. Призовий фонд Розіграшу призу формується на розсуд Замовника. Якісні, кількісні та інші,

характеристики призу визначаються Замовником.

4.2. Призовий фонд Розіграшу призу складається з:

4.2.1. Одного Подарункового сертифіката (далі – «Сертифікат») на туристичні послуги

номіналом 20 000 грн від ТОВ "Туристична компанія Мандрівник" Сертифікат Переможець

Розіграшу Призу має право використати для відпочинку, як на території України так і поза її

межами.

-Строк діі Сертифікату з 22 червня 2017 р по 31 серпня 2017р.

-Власник Сертифікату має право доплатити на свій розсуд будь-яку суму та використати

отриманий Приз на свій розсуд …

- сертифікат не передбачає видачу готівки, замість надання туристичних послуг. Переможець

повинен звернутися до ТОВ "Туристична компанія Мандрівник" за адресою: 18002, Україна,

м.Черкаси, вул.Леніна,105, оф.205, тел/факс (0472) 323335, http://www.mandrivnyk.ck.ua/ і на свій

розсуд і своїх потреб обрати літній відпочинок.

4.3. Призовий фонд Розіграшу призу обмежений і складає зазначену в п.4.2.1. кількість.

4.4. Відповідальність Організатора та Замовника щодо видачі призу обмежена виключно

вищезгаданою кількістю призу.

4.5. Заміна призу Розіграшу будь-яким іншим благом не допускається.

4.6. Оподаткування осіб, які отримали приз, проводиться відповідно до чинного законодавства

України.

4.7. Замовник за свій рахунок здійснює оподаткування осіб, які отримали приз, відповідно до

вимог чинного законодавства України.

4.8. Замовник Розіграшу призу залишає за собою право збільшити або зменшити загальну

кількість призового Фонду Розіграшу призу, або включити в Розіграші призу додаткові

Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни відбудуться, Організатор

повідомляє про них в порядку, передбаченому п. 8 цих Правил.

5. Порядок участі в Розіграшах призу, реєстрація Учасників Розіграшу призу та порядок

вручення призу.

5.1. Розіграш призу за допомогою лототрону

5.1.1. Для участі в Розіграші призу за допомогою лототрону необхідно в період з 01 травня по 18

червня 2017 року кожен бажаючий повинен зробити 5 (п’ять) покупок в будь-яких торгівельних

закладах ТРЦ «DEPO’t center» в тому числі дитячій розважальній зоні FT ТРЦ «DEPO’t center ,

на сумму не менш ніж 200 (двісті) гривень кожна,.

5.1.2. З 5 (п’ятьма) чеками (кожен чек номіналом не менше 200 (двісті) гривень) підійти до

промоутера на першому поверсі ТРЦ «DEPO’t center» та заповнити білет учасника. Промоутер

перевіряє чеки, ознайомлює з правилами розіграшу, дає заповнити білет учасника розіграшу.

Чеки,що надають для участі в акції промоутер помічає маркером та приколює до білету

учаснику.

Білет учасника розіграшу складається з двох відривних частин з однаковою номерною серією ,

які повинні бути заповнені учасником розіграшу: дата заповнення, №чеків , магазин де зроблена

покупка, ПІБ, контактний телефон, згода на смс розсилку. Після заповнення білету - одна частина

залишається в учасника, друга частина білету (купон) кидається в лототрон.

Лототрон розіграшу попередньо опечатаний. Знаходиться біля промостійки. Кинути в

лототрон частину білету (купон) треба до 18:00 18 червня 2017 року.

Час роботи промоутера - з понеділка по п’ятницю з 17:00 до 19:00, субота та неділя з 12:00 до

18:00 в період з 01травня по 18 червня 2017р. включно.

З другою частиною білету необхідно прийти на розіграш 18 червня 2017 року в ТРЦ Depo't о

18:00.

5.1.3.За допомогою лототрону 18 червня 2017 року о 18 годин 00 хвилин кожен бажаючий, який

відповідає умовам, визначеним у розділі 2 цих Правил, повинен бути присутній на розіграші, При

собі мати відривну частину білету учасника та п’ять чеків від магазинів, які попередньо були

помічені та зареєстровані на промостійці. .

5.1.4. Розіграш проводиться 18.06.2017 в 18:00 в ТРЦ «DEPO’t center» на першому поверсі.

5.1.5. Ведучий дістає з лототрону купон і запрошує на сцену власника білету номери частин якого

збіглися. Переможець отримує копію (муляж) сертифікату, у якому зазначено найменування

призу.

5.1.6. За правилами розіграшу кожен квиток розіграшу бере участь у розіграші призу тільки один

раз. Якщо протягом однієї хвилини власник озвученого номера не виходить на сцену, даний номер

визнається недійсним і приз розігруєтеся знову.

6. Права та обов’язки Учасника Розіграшу призу.

6.1. Права Учасника Розіграшу призу.

6.1.1. Ознайомлюватись з офіційними правилами проведення Розіграшу призу.

6.1.2. Брати участь в проведені Розіграшу призу в порядку, визначеному даними Правилами.

6.1.3. Отримувати інформацію про зміну цих Правил.

6.2. Обов’язки Учасника Розіграшу призу.

6.2.1. Виконувати умови даних Правил.

6.2.2. У випадку визначення Учасника Розіграшу призу як такого, що має право отримати один із

Призу, Учасник зобов’язаний виконати усі необхідні для цього дії, що зазначені в п.10 цих

Правил.

7. Права та обов’язки Організатора та Замовника Розіграшу призу.

7.1. Обов’язки Організатора.

7.1.1. Провести Розіграші призу у відповідності з даними Правилами.

7.2. Права Організатора:

7.2.1. Організатор Розіграшу призу користується усіма Правами, передбаченими цими Правилами

та чинним законодавством України.

7.3. Права Замовника:

7.3.1.Відмовити у видачі Призу у випадках зазначених в п.11 даних Правил.

7.3.2. Замовник залишає за собою право вимагати пред’явлення копії (муляжу) Сертифікату на

туристичні послуги номіналом 20 000 грн (Приз) для Отримання оригіналу Сертифікату із

заповненими ПІБ переможця, на підставі оригіналу паспорту, картки фізичної особи - платника

податків (з реєстраційним номером облікової картки платника податків), номер мобільного

телефону, а також ПІБ, оригіналу паспорту, картки фізичної особи - платника податків (з

реєстраційним номером облікової картки платника податків), номер мобільного телефону осіб, які

скористаються Оригіналом Сертифікату. У випадку неможливості Переможця Розіграшу призу

пред’явити паспорт, номер мобільного телефону Організатору Розіграшу призу, незалежно від

причин, Замовник Розіграшу призу має право не вручати приз Розіграшу призу такому Учаснику.

7.3.3.Відмовити у видачі призу Учаснику, який не відповідає вимогам цих Правил.

7.3.4. Відмовити у видачі призу Учаснику, який не виконав всі умови цих Правил правильно та у

повному обсязі.

7.4. Обов’язки Замовника

7.4.1. Видати Приз переможцю Розіграшу призу, що виконали всі умови цих Правил.

8. Способи та порядки інформування Учасників Розіграшу призу про строки та умови його

проведення.

8.1. Інформування Учасників Розіграшу призу та потенційних Учасників Розіграшу призу про

умови участі, продовження строку Розіграшу призу, збільшення призового Фонду Розіграшу

призу, інших змін, будуть здійснюватися на Інтернет-сайті Організатора

www.facebook.com/depot.ck та/або у повідомленнях ведучого Розіграшу призу.

9. Порядок визначення переможців Розіграшу призу та отримання призу.

9.1. Визначення переможців Розіграшу призу відбудеться згідно з розділом 5 цих Правил.

9.2. Визначення власників призу відбудеться згідно з розділом 5 цих Правил серед усіх присутніх

учасників Розіграшу призу.

9.3. Учасник не може передавати або уступати свої права, пов’язані з участю в розіграші призу

третім особам.

9.4. За результатами Розіграшу призу буде складено відповідний протокол, який буде засвідчений

Замовником. В протоколі буде вказано номер мобільного телефону Учасника на отримання призу,

його ПІБ.

9.5. Переможець Розіграшу призу, визначених відповідно до розділу 5 цих Правил, повинен

звернутися не пізніше 22 червня 2017 року до представника Замовника Мішкурової

Тетяни_Миколаівни,_(контактний телефон 067-80- 145-80) за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка,

385., із копією (муляжем) Сертифікату, яка на підставі наданих Переможцем Розіграшу призу

оригіналу паспорту, картки фізичної особи - платника податків (з реєстраційним номером

облікової картки платника податків), номер мобільного телефону, а також оригіналу паспорту,

картки фізичної особи - платника податків (з реєстраційним номером облікової картки платника

податків), номер мобільного телефону осіб, які скористаються Оригіналом Сертифікату, здійснить

заповнення в оригіналі Сертифікату ПІБ Переможця Розіграшу призу та осіб, які скористаються

оригіналом Сертифікату. Переможець Розіграшу призу та особи які скористаються Оригіналом

Сертифікату, зобовязані надати представнику Замовника засвідчені власноручно копії власного

Паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків (з реєстраційним

номером облікової картки платника податків). Переможець Розіграшу призу зобов’язаний

підписати акт приймання-передачі призу.

9.6. За отриманням призу Переможець Розіграшу призу, визначених відповідно до розділу 5 цих

Правил, може звернутися з 22 червня 2017 р по 31 серпня 2017р. до ТОВ "Туристична компанія

Мандрівник" (Ідентифікаційний код юридичної особи 37106240) за адресою: 18002, Україна,

м.Черкаси, вул.Леніна,105, оф.205, тел/факс (0472) 323335, З метою отримання призу Переможець

РОЗІГРАШУ призу зобов’язаний надати представнику ТОВ "Туристична компанія Мандрівник"

(Ідентифікаційний код юридичної особи 37106240) оригінал сертифікату (у якому зазначено

найменування призу, а також прізвище, ім’я, по батькові Переможця РОЗІГРАШУ призу та осіб,

які скористаються оригіналом Сертифікату).

9.6. Видача Оигіналу Сертифікату здійснюється в момент виконання вимог, визначених у п. 9.5.

цих Правил, за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 385

9.7. Вивезення, винесення призу з місця видачі Переможець Розіграшу призу забезпечує за

власний рахунок.

10. Інші умови

10.1. Призи не видаються за умови невиконання Учасником Розіграшу призу даних Правил.

10.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Розіграшу призу, а також усі

результати Розіграшу призу є остаточними та перегляду не підлягають.

10.3. Організатор залишає за собою право розміщувати додаткову інформацію про Розіграші

призу в порядку передбаченому в п.8 цих Правил.

10.4. Замовник залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі Призу Учасникам

Розіграшу призу у випадку:

10.4.1. Якщо Учасник Розіграшу призу не пред‘явив оригінал власного паспорту громадянина

України та картку фізичної особи - платника податків (з реєстраційним номером облікової картки

платника податків) та не засвідчив власноручно копій Паспорту громадянина України та картки

фізичної особи - платника податків (з реєстраційним номером облікової картки платника

податків).

10.4.2. Якщо Учасник Розіграшу призу не надав сертифікат, у якому зазначено найменування

подарунка, а також прізвище, ім’я, по батькові учасника Розіграшу призу.

10.4.3. Якщо Учасник Розіграшу призу надав Замовнику не всю інформацію, передбачену даними

Правилами.

10.4.4. Якщо Учасник Розіграшу призу порушив інші положення даних Правил, а також в інших

умовах, передбачених чинним законодавством України.

10.4.5. Якщо у Організатора та/або Замовника Розіграшу призу виникнуть сумніви щодо

добросовісності участі в Розіграшу призу такого Учасника.

10.4.6. Якщо Учасник Розіграшу призу звернувся до Замовника за отриманням призу пізніше

строку, вказаного у пункті 9.6 цих Правил.

10.5. З моменту отримання Призу Учасником Розіграшу призу останній несе ризик по його

випадковому знищенню, втрати або псуванню. Замовник не несе відповідальності за подальше

використання отриманого Призу Учасником Розіграшу призу.

10.6. Організатор та Замовник залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в

будь-які інші контакти з Учасниками Розіграшу призу.

10.8. Учасник Розіграшу призу, що бере участь в Розіграші призу, тим самим підтверджує факт

ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовн згоду з ними.

10.9. Грошовий еквівалент вартості призу не виплачується.

10.10. Для виконання зобов‘язань по врученню Призу Організатор має право вимагати від

Учасника Розіграшу призу надання інформації, передбаченої і необхідної, для здійснення

подібних дій. Повна або часткова відмова Учасника Розіграшу призу в наданні вищезазначеної

інформації автоматично звільняє Організатора від зобов‘язань стосовно врученого йому Призу.

10.11. Організатор на свій власний розсуд може визнати недійсними всі Анкети, а також подальшу

участь в Розіграші призу будь-якої особи, яка підроблює або отримує вигоду від підробки процесу

реєстрації, або проведення Розіграшу призу, або діє, порушуючи дані Правила, діє деструктивним

чином, або здійснює дії метою яких є досаждання, образа, погрожування та заподіяння

занепокоєння будь-якій іншій особі, яка може бути пов‘язана з Розіграшом призу.

10.12. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Розіграшу призу не може проводитися так, як

це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами,

неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням,

фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої

Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або

належного проведення Розіграшу призу, Організатор може на власний розсуд анулювати,

припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Розіграшу призу.

10.13. Всі Учасники Розіграшу призу самостійно оплачують всі витрати понесені ними у зв‘язку з

їх участю в Розіграші призу.

10.14. У випадку відмови Учасника Розіграшу призу від отримання Призу, такий Учасник Акції

втрачає право на отримання відповідного Призу від Замовника Розіграшу призу.

10.15. Організатор не несе будь-якої відповідальності за друкарські помилки у будь-яких

поліграфічних матеріалах про Розіграші призу.

10.16. Організатор не несе будь-якої відповідальності за якість призу Замовника.

11. Персональні дані

11.1. Учасник Розіграшу призу діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник

Розіграшу призу бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою

участю в Розіграші призу та отриманням Призу.

11.2. Під час участі в Розіграші призу Учасники Розіграшу призу самостійно заносять свої

персональні дані, а саме: ПІБ, контактний телефон, інше. Інформація, що надається, відноситься

до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.

11.3. Беручи участь в Розіграші призу, кожен Учасник тим самим надає свою згоду на обробку та

безкоштовне використання наданих Учасником Акції персональних даних, а саме: ім'я, прізвище,

по батькові, номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти, а також інші данні, що

надаються Учасником Розіграшу призу для участі в Розіграші призу (далі - «Персональні дані»).

(Збір та обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або

світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних,

що стосуються здоров'я чи статевого життя – НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.)

11.4. Беручи участь в Розіграші призу, кожен Учасник Розіграшу призу підтверджує, що з моменту

початку його участі в Розіграшу призу він належним чином повідомлений про мету збору його

Персональних даних, та ознайомлений з правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про

захист персональних даних».

11.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором/Замовником самостійно

або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження

конфіденційності.

11.6. Організатор/Замовник не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних,

розміщених Учасником від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення,

перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших

неправомірних дій. Так само як Організатор/Замовник не несе будь-якої відповідальності за

порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

11.7. Взявши участь в Розіграші призу, Учасники дають свою згоду на те, що їхні персональні

дані, фото- і відеоматеріали з їхньою участю в публічних заходах, які проводяться

Організатором/Замовником в рамках даної Акції, можуть бути використані

Організатором/Замовником та іншими уповноваженими ним особами в рекламних цілях, в тому

числі в друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, та розміщення реклами в мережі Інтернет без

виплати будь- якої винагороди. Авторські права на такі матеріали належать

Організатору/Замовнику.

11.8. Процедура визначення Учасників Розіграшу призу, які мають право одержати Приз, не є

азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою

на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, або умовами конкурсу.

Організатор/Замовник Розіграшу призу не отримує винагороду від Учасників Розіграшу призу за

їхню участь в Розіграші призу.

«ПОГОДЖЕНО»

Замовник

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕ-ФО»

04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48

Ідентифікаційний код 30070810

п/р 26001438583

в АТ «Райффайзен Банк Аваль»

МФО 380805

Св. платника ПДВ № 200108759

ІПН 300708123012

Тел. (044) 247-66- 74

Директор

_____________/О.Б. Івчук/

Зрозумiло
ТРЦ DEPO't м. Черкаси, бульв. Шевченка, 385
Бренд DEPO't Center™ – це об'єднані загальною концепцією торгово-розважальні, торгово-офісні та торгові центри. Маркетингова стратегія спрямована на розвиток культури шопінгу та відпочинку для всієї родини.