Організатор

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕ-ФО»,

(Ідентифікаційний код 30070810)

яке зареєстровано відповідно до законодавства України

і знаходиться за адресою:

Україна, м. Київ, вулиця Дегтярівська, 48.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ ПРИЗІВ

До дня 8 березня ТРЦ «DEPO’t center»

(далі - Правила)

(далі – «Розіграші призів»)

1. Замовник, організатор і виконавець РОЗІГРАШУ призів

1.1. Замовником РОЗУГРАШУ призів є Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕ-ФО»,

(Ідентифікаційний код 30070810) яке зареєстровано відповідно до законодавства України і

знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Дегтярівська, 48. (далі – «Замовник»).

1.2. Організатором РОЗІГРАШУ призів є Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕ-ФО»,

(Ідентифікаційний код 30070810) яке зареєстровано відповідно до законодавства України і

знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Дегтярівська, 48. (далі – «Організатор»).

1.3.Розіграш проводиться з метою формування у споживачів інтересу та споживчого попиту до

ТРЦ «DEPO’t center» м. Черкаси..

2. Учасники РОЗІГРАШУ призів

2.1. Учасником РОЗІГРАШУ призів може бути будь-який громадянин України, якому на момент

проведення Розіграшу призів вже виповнилось 18 (вісімнадцять) років, та який ретельно виконав

всі дії, необхідні для участі в Розіграші призів, зазначені в пункті 5 цих Правил (далі – «Учасник»

або «Учасники»).

2.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Розіграшах:

2.2.1.працівники та представники Замовника Розіграшу призів, Організатора Розіграшу призів, та

будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Розіграшу призів;

2.2.2.чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 2.2.1 п.2.2 цих Правил, а також їхні

найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба);

2.2.3.особи, яким на момент проведення Розіграшу призів не виповнилось 18 років;

2.2.4.особи, що не є громадянами України;

2.2.5.особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.

3. Час РОЗІГРАШУ призів та місце його проведення

3.1. Розіграш проводиться 8 березня 2017 року о 17:00.

3.2 . Розіграш призів буде проводитись за допомогою лототрону.

3.3. Порядок і строк реєстрації учасників РОЗІГРАШУ призів визначений у розділі 5 цих Правил.

3.4. Термін проведення РОЗІГРАШУ призів та місце їх проведення може бути змінено

Організатором за його власним рішенням самостійно або у зв'язку з істотною зміною обставин, які

не могли бути передбачені Організатором.

4. Призовий фонд РОЗІГРАШУ призів

4.1. Призовий фонд РОЗІГРАШУ призів формується на розсуд Замовника. Якісні, кількісні та

інші, в тому числі технічні характеристики призів визначаються Замовником.

4.2. Призовий фонд РОЗІГРАШУ призів складається з:

4.2.1. Apple iPhone 7, у кількості 1 шт.

4.3. Призовий фонд РОЗІГРАШУ призів обмежений і складає зазначену в п.4.2.1 кількість.

4.4. Відповідальність Організатора та Замовника щодо видачі призів обмежена виключно

вищезгаданою кількістю призів.

4.5. Зовнішній вигляд Призів (розмір, колір), зазначених на рекламних матеріалах, які будуть

поширюватись до дати розіграшу призів може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних

Призів.

4.6. Заміна призів РОЗІГРАШУ будь-яким іншим благом не допускається.

4.7. Оподаткування осіб, які отримали приз, проводиться відповідно до чинного законодавства

України.

4.8. Замовник за свій рахунок здійснює оподаткування осіб, які отримали приз, відповідно до

вимог чинного законодавства України.

4.9. Замовник РОЗІГРАШУ призів залишає за собою право збільшити або зменшити загальну

кількість призового Фонду РОЗІГРАШУ призів, або включити в Розіграші призів додаткові

Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни відбудуться, Організатор

повідомляє про них в порядку, передбаченому п. 8 цих Правил.

5. Порядок участі в Розіграші призів, реєстрація Учасників РОЗІГРАШУ призів та порядок

вручення призів.

5.1. Розіграш призів за допомогою лототрону

5.1.1. Для участі в Розіграші призу необхідно в період з 01 лютого по 07 березня 2017 року

Зробити п’ять покупок в різних магазинах-участників акції ТРЦ «DEPO’t center» що позначені

спеціальними наліпками ,на сумму від 200 гривень кожна.

5.1.2. З п’ятьма чеками (кожен чек номіналом від 200 гривень) підійти до промоутера на першому

поверсі ТРЦ «DEPO’t center» та заповнити анкету учасника. Промоутер перевіряє чеки,

ознайомлює з правилами розіграшу, дає заповнити білет учасника розіграшу.

Чеки,що надають для участі в акції промоутер помічає маркером та приколює до білету

учаснику.

Білет учасника розіграшу складається з 2-х половинок , які повинні бути заповнені учасником

розіграшу: дата заповнення, №чеків , магазин де зроблена покупка, ПІпБ, контактний телефон,

згода на смс розсилку. Після заповнення білету - одна частина залишається в учасника, друга

частина квитка (купон) кидається в лототрон.

Лототрон розіграшу попередньо опечатаний. Знаходиться біля промостійки.

Час роботи промоутера - кожен день, окрім понеділка та вівторка, з 16:00 до 18:00, в період з

01 лютого по 7 березня включно.

З другою частиною білету необхідно прийти на розіграш 8 Березня в ТРЦ Depo't о 17:00

5.1.3.За допомогою лототрону 8 березня 2017 року о 17 годин 00 хвилин кожен бажаючий, який

відповідає умовам, визначеним у розділі 2 цих Правил, повинен бути присутній на розіграші, При

собі мати відривну частину білету учасника та п’ять чеків від магазинів, які попередньо були

помічені та зареєстровані на промостійці. .

5.1.4. Розіграш проводиться 08.03.2017 в 17:00 в ТРЦ «DEPO’t center» на першому поверсі.

5.1.5. Ведучий дістає з лототрону купон і запрошує на сцену власника білету, що витяг.

Переможець отримує сертифікат, у якому зазначено найменування призу, а також прізвище, ім’я,

по батькові учасника РОЗУГРАШУ призів згідно із заповненою анкетою відповідно до пункту 5.1

цих Правил.

5.1.6. За правилами розіграшу кожен квиток розіграшу бере участь у розіграші призів тільки один

раз. Якщо протягом однієї хвилини власник озвученого прізвища не виходить на сцену, даний

квиток визнається недійсним і приз розігруєтеся знову.

6. Права та обов’язки Учасника РОЗІГРАШУ призів.

6.1. Права Учасника РОЗІГРАШУ призів.

6.1.1. Ознайомлюватись з офіційними правилами проведення РОЗІГРАШУ призів.

6.1.2. Брати участь в проведені РОЗІГРАШУ призів в порядку, визначеному даними Правилами.

6.1.3. Отримувати інформацію про зміну цих Правил.

6.2. Обов’язки Учасника РОЗІГРАШУ призів.

6.2.1. Виконувати умови даних Правил.

6.2.2. У випадку визначення Учасника РОЗІГРАШУ призів як такого, що має право отримати один

із Призів, Учасник зобов’язаний виконати усі необхідні для цього дії, що зазначені в п.10 цих

Правил.

7. Права та обов’язки Організатора та Замовника РОЗІГРАШУ призів.

7.1. Обов’язки Організатора.

7.1.1. Провести Розіграші призів у відповідності з даними Правилами.

7.2. Права Організатора:

7.2.1. Організатор РОЗІГРАШУ призів користується усіма Правами, передбаченими цими

Правилами та чинним законодавством України.

7.3. Права Замовника:

7.3.1.Відмовити у видачі Призу у випадках зазначених в п.11 даних Правил.

7.3.2. Замовник залишає за собою право вимагати пред’явлення оригіналу Сертифікату на техніку

(Приз) із заповненим чітким найменуванням призу та ПІБ переможця , оригіналу паспорту,

картки фізичної особи - платника податків (з реєстраційним номером облікової картки платника

податків), номер мобільного телефону. У випадку неможливості Учасником РОЗУГРАШУ призів

пред’явити паспорт, номер мобільного телефону Організатору РОЗУГРАШУ призів, незалежно

від причин, Замовник РОЗУГРАШУ призів має право не вручати приз РОЗУГРАШУ призів таким

Учасникам.

7.3.3.Відмовити у видачі призу Учаснику, який не відповідає вимогам цих Правил.

7.3.4. Відмовити у видачі призу Учаснику, який не виконав всі умови цих Правил правильно та у

повному обсязі.

7.4. Обов’язки Замовника

7.4.1. Видати Призи переможцям РОЗУГРАШУ призів, що виконали всі умови цих Правил.

8. Способи та порядки інформування Учасників РОЗІГРАШУ призів про строки та умови

його проведення.

8.1. Інформування Учасників РОЗІГРАШУ призів та потенційних Учасників РОЗІГРАШУ призів

про умови участі, продовження строку Розіграшу призів, збільшення призового Фонду Розіграшу

призів, інших змін, будуть здійснюватися на Інтернет-сайті Організатора www.depot.ck.ua та/або

у повідомленнях головного ведучого РОЗУГРАШУ призів.

9. Порядок визначення переможців РОЗУГРАШУ призів та отримання призів.

9.1. Визначення переможців РОЗІГРАШУ призів відбудеться згідно з розділом 5 цих Правил.

9.2. Визначення власників призів відбудеться згідно з розділом 5 цих Правил серед усіх присутніх

учасників РОЗІГРАШУ призів.

9.3. Учасник не може передавати або уступати свої права, пов’язані з участю в розіграші призів

третім особам.

9.4 Одна особа може виграти тільки один із призів, а саме той приз, який учасник отримає першим

під час розіграшу.

9.5. За результатами РОЗІГРАШУ призів буде складено відповідний протокол, який буде

засвідчений Замовником. В протоколі буде вказано номер мобільного телефону Учасника на

отримання призу, його ПІБ.

9.6. За отриманням призу Переможець Розіграшу призів, визначених відповідно до розділу 5 цих

Правил, може звернутися не пізніше 12 березня 2017 року до представника Замовника

_Мішкурової Тетяни_Миколаівни,_(контактний телефон 067-80- 145-80) за адресою: м. Черкаси,

бул. Шевченка, 385. З метою отримання призу Переможець РОЗІГРАШУ призів зобов’язаний

надати вказаному представнику Замовника оригінал сертифікату (у якому зазначено найменування

призу, а також прізвище, ім’я, по батькові учасника РОЗІГРАШУ призів), пред’явити оригінал

власного паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків (з

реєстраційним номером облікової картки платника податків), засвідчити власноручно та передати

представнику Замовника копії Паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника

податків (з реєстраційним номером облікової картки платника податків), підписати акт

приймання-передачі призу.

9.7. Видача призів здійснюється в момент виконання вимог, визначених у п. 9.6 цих Правил, за

адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 385.

9.8. Вивезення призів з місця видачі Учасник РОЗІГРАШУ призів забезпечує за власний рахунок.

10. Інші умови

10.1. Призи не видаються за умови невиконання Учасником РОЗІГРАШУ призів даних Правил.

10.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням РОЗІГРАШУ призів, а

також усі результати РОЗУГРАШУ призів є остаточними та перегляду не підлягають.

10.3. Організатор залишає за собою право розміщувати додаткову інформацію про Розіграші

призів в порядку передбаченому в п.8 цих Правил.

10.4. Замовник залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі Призів Учасникам

РОЗУГРАШУ призів у випадку:

10.4.1. Якщо Учасник РОЗІГРАШУ призів не пред‘явив оригінал власного паспорту громадянина

України та картку фізичної особи - платника податків (з реєстраційним номером облікової картки

платника податків) та не засвідчив власноручно копій Паспорту громадянина України та картки

фізичної особи - платника податків (з реєстраційним номером облікової картки платника

податків).

10.4.2. Якщо Учасник РОЗІГРАШУ призів не надав сертифікат, у якому зазначено найменування

подарунка, а також прізвище, ім’я, по батькові учасника РОЗІГРАШУ призів.

10.4.3. Якщо Учасник РОЗІГРАШУ призів надав Замовнику не всю інформацію, передбачену

даними Правилами.

10.4.4. Якщо Учасник РОЗІГРАШУ призів порушив інші положення даних Правил, а також в

інших умовах, передбачених чинним законодавством України.

10.4.5. Якщо у Організатора та/або Замовника РОЗІГРАШУ призів виникнуть сумніви щодо

добросовісності участі в РОЗІГРАШУ призів такого Учасника.

10.4.6. Якщо Учасник РОЗІГРАШУ призів звернувся до Замовника за отриманням призу пізніше

строку, вказаного у пункті 9.6 цих Правил.

10.5. З моменту отримання Призу Учасником РОЗІГРАШУ призів останній несе ризик по його

випадковому знищенню, втрати або псуванню. Замовник не несе відповідальності за подальше

використання отриманого Призу Учасником РОЗІГРАШУ призів.

10.6. Організатор та Замовник залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в

будь-які інші контакти з Учасниками РОЗІГРАШУ призів.

10.8. Учасник РОЗІГРАШУ призів, що бере участь в Розіграші призів, тим самим підтверджує

факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними.

10.9. Грошовий еквівалент вартості призів не виплачується.

10.10. Для виконання зобов‘язань по врученню Призів Організатор має право вимагати від

Учасника РОЗІГРАШУ призів надання інформації, передбаченої і необхідної, для здійснення

подібних дій. Повна або часткова відмова Учасника РОЗІГРАШУ призів в наданні вищезазначеної

інформації автоматично звільняє Організатора від зобов‘язань стосовно врученого йому Призу.

10.11. Організатор на свій власний розсуд може визнати недійсними всі Анкети, а також подальшу

участь в Розіграші призів будь-якої особи, яка підроблює або отримує вигоду від підробки процесу

реєстрації, або проведення РОЗІГРАШУ призів, або діє, порушуючи дані Правила, діє

деструктивним чином, або здійснює дії метою яких є досаждання, образа, погрожування та

заподіяння занепокоєння будь-якій іншій особі, яка може бути пов‘язана з Розіграшом призів.

10.12. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект РОЗІГРАШУ призів не може проводитися так,

як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами,

неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням,

фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої

Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або

належного проведення РОЗІГРАШУ призів, Організатор може на власний розсуд анулювати,

припинити, змінити або тимчасово припинити проведення РОЗІГРАШУ призів.

10.13. Всі Учасники РОЗІГРАШУ призів самостійно оплачують всі витрати понесені ними у

зв‘язку з їх участю в Розіграші призів.

10.14. У випадку відмови Учасника РОЗІГРАШУ призів від отримання Призу, такий Учасник

Акції втрачає право на отримання відповідного Призу від Замовника РОЗІГРАШУ призів.

10.15. Організатор не несе будь-якої відповідальності за друкарські помилки у будь-яких

поліграфічних матеріалах про Розіграші призів.

10.16. Організатор не несе будь-якої відповідальності за якість призів Замовника.

11. Персональні дані

11.1. Учасник РОЗІГРАШУ призів діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.

Учасник РОЗІГРАШУ призів бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з

можливою участю в Розіграші призів та отриманням Призу.

11.2. Під час участі в Розіграші призів Учасники РОЗІГРАШУ призів самостійно заносять свої

персональні дані, а саме: ПІБ, контактний телефон, інше. Інформація, що надається, відноситься

до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.

11.3. Беручи участь в Розіграші призів, кожен Учасник тим самим надає свою згоду на обробку та

безкоштовне використання наданих Учасником Акції персональних даних, а саме: ім'я, прізвище,

по батькові, номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти, а також інші данні, що

надаються Учасником РОЗІГРАШУ призів для участі в Розіграші призів (далі - «Персональні

дані»). (Збір та обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні,

релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а

також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя – НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.)

11.4. Беручи участь в Розіграші призів, кожен Учасник РОЗІГРАШУ призів підтверджує, що з

моменту початку його участі в РОЗІГРАШУ призів він належним чином повідомлений про мету

збору його Персональних даних, та ознайомлений з правами, передбаченими ст. 8 Закону України

«Про захист персональних даних».

11.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором/Замовником самостійно

або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження

конфіденційності.

11.6. Організатор/Замовник не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних,

розміщених Учасником від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення,

перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших

неправомірних дій. Так само як Організатор/Замовник не несе будь-якої відповідальності за

порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

11.7. Взявши участь в Розіграші призів, Учасники дають свою згоду на те, що їхні персональні

дані, фото- і відеоматеріали з їхньою участю в публічних заходах, які проводяться

Організатором/Замовником в рамках даної Акції, можуть бути використані

Організатором/Замовником та іншими уповноваженими ним особами в рекламних цілях, в тому

числі в друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, та розміщення реклами в мережі Інтернет без

виплати будь- якої винагороди. Авторські права на такі матеріали належать

Організатору/Замовнику.

11.8. Процедура визначення Учасників РОЗІГРАШУ призів, які мають право одержати Приз, не є

азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою

на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, або умовами конкурсу.

Організатор/Замовник РОЗІГРАШУ призів не отримує винагороду від Учасників РОЗІГРАШУ

призів за їхню участь в Розіграші призів.

 

«ПОГОДЖЕНО»

Замовник

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕ-ФО»

04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48

Ідентифікаційний код 30070810

п/р 26001438583

в АТ «Райффайзен Банк Аваль»

МФО 380805

Св. платника ПДВ № 200108759

ІПН 300708123012

Тел. (044) 247-66- 74

Директор

_____________/О.Б. Івчук/

Зрозумiло
ТРЦ DEPO't м. Черкаси, бульв. Шевченка, 385
Бренд DEPO't Center™ – це об'єднані загальною концепцією торгово-розважальні, торгово-офісні та торгові центри. Маркетингова стратегія спрямована на розвиток культури шопінгу та відпочинку для всієї родини.